Sbo de Griffel Heerlen
 
De Ouderraad

Aan onze school is een ouderraad verbonden.
Deze bestaat uit de ouders van alle kinderen die de school bezoeken. De ouders die hiervoor belangstelling hebben kunnen lid worden van de werkgroep van de ouderraad. Deze werkgroep overlegt regelmatig met de directie en leerkrachten van de school.

Financieel wordt de school door de oudervereniging ondersteund bij verschillende activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, schoolreisjes enz.
De werkwijze van de ouderraad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De huidige ouderraad heeft ± 15 leden.
Ouders verrichten buiten de hulp van de ouderraad geen ondersteunende werkzaamheden op school.

Heeft u leuke ideeën, op- of aanmerkingen, suggesties, vragen of kanttekeningen over de OR?
Bent u enthousiast geworden en heeft u interesse om u aan te sluiten bij de OR?
Neem dan contact op met de voorzitter van de OR of leerkracht van uw kind.