Sbo de Griffel Heerlen

 

De MR


Wat is een MR?
De leden van de MR denken mee (de zgn. adviesbevoegdheid) of beslissen mee (de zgn. instemmingbevoegdheid) over onderwerpen als visie, beleid, plannen en budgetten of zetten zelf onderwerpen op de bestuursagenda (Initiatiefrecht). De exacte spelregels omtrent, en onderwerpen waarover een MR meedenkt of meebeslist zijn vastgelegd in de statuten en de regelgeving vanuit de overheid (Wet Medezeggenschapsraad op Scholen, ook wel WMS).

Waarom een MR?

Afgelopen jaren zijn er diverse zaken voor scholen veranderd. De hoeveelheid regels vanuit de overheid zijn verminderd en geven meer vrijheden aan schoolbesturen.

Op het vlak van de besteding van middelen, personeelsbeleid en onderwijskundige doelstellingen is er meer mogelijk voor schoolbesturen. Tegenover deze bestuursvrijheden is het goed dat ook andere belanghebbenden (ouders, personeel) meedenken en meebeslissen.

Doel is uiteindelijk om in een goede dialoog met het schoolbestuur de belangen van personeel, leerlingen en ouders zoveel mogelijk te laten meewegen, zodat een richting gekozen wordt of een keuze / beslissing gemaakt waar alle partijen zich in kunnen vinden.