Sbo de Griffel Heerlen
Het bestuur

Onze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van het bestuur. In dit geval is dit stichting INNOVO.

INNOVO heeft meerdere scholen onder haar vleugels, van Heerlen en omstreken tot aan Maastricht en Koningsbosch.

Het bevoegd gezag van INNOVO wordt gevormd door het College van Bestuur.
Dit college bestaat uit mevr. Carola van der Weijden en mevr. Nicole van Wolven.

Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht van INNOVO.

De stichting INNOVO is gevestigd aan het Bekkerveld te Heerlen.

Op www.innovo.nl kunt u meer informatie vinden omtrent INNOVO.