Sbo de Griffel Heerlen
 
Schooltijden:
 

De schooltijden zijn voor alle kinderen in alle Units gelijk.

Er is sprake van inlooptijd.
Vanaf 8.30 zijn de kinderen welkom en kunnen dan samen met de leerkracht naar binnen gaan.

De bel gaat om 8.30, waarna de leerlingen samen met de leerkrachten naar de klassen gaan.
Om 8.45 starten vervolgens de lessen.
 
Schooltijden
SBO de Griffel
Maandag   08.45   14.45
Dinsdag  08.45   14.45
Woensdag  08.45   12.45 
Donderdag 08.45   14.45 
Vrijdag  08.45   14.45